Someone I know wrote (I'm translating it from Swedish):

I still think a hacker is a hacker, no more, no less. Neither good nor bad. Or rather, maybe both good and bad. "Hacker" in itself doesn't have a meaning, even though today's youth tries to place specific meanings on the word.

I just couldn't agree more. So simple, and yet so effective.

[ref: LysKOM 11959482]

Själv anser jag fortfarande att en hacker är en hacker, kort och
gott. Varken god eller ond. Eller rättare sagt, kan vara både god och
ond. Hacker i sig har ingen sådan betydelse, utan det är något som
dagens ungdom försöker pådyvla begreppet.
Men jag vet att jag är en försvinnande minoritet med den åsikten. Jag
förstår inte ens varför jag försöker upplysa andra. För rationellt
tänkande är inte precis det mest framträdande i denna infekterade
debatt. :-)

blog comments powered by Disqus